Výsledky – Valná hromada Flor-in

V sobotu 17. 1. 2015 se v Restauraci Pod Radnicí v Praze 13 konala valná hromada našeho spolku Flor-in.

Výběr toho nejdůležitějšího:

Proběhlo zhodnocení sezóny 2014, přijmutí nových členů, volba nového vedení spolku, plánování roku 2015 a projednání dalších záležitostí spojených s financováním a provozem týmů New Cavaliers a Red Dragons.

Přítomni: Bc. Václav Uher, Mgr. Antonín Krejčík, Jiří Táborský, Markéta Petráčková, Tomáš Suchý, Jiří Němeček, Ondřej Tomeš, Eduard Sucharda, Monika Suchá, Vladimír Rezek, Jiří Brabec, Markéta Netrefová, Michaela Charvátová, Artur Hübl, Richard Pucholt, Vladimír Šmilauer, Jiří Táborský ml.

Nepřítomni: Bc. Jan Horák, Jan Vondra, Jan Kubový, Mgr. Adéla Bryšová, Eva Matoušková, Jakub Lapáček, Daniel Šťastný, Alena Brabcová, Lenka Andrlíková Drašová, Anna Vocelová, Barbora Čelanská.

Noví členové spolku: Jiří Brabec, Markéta Netrefová, Michaela Charvátová, Artur Hübl, Richard Pucholt, Vladimír Šmilauer, Jiří Táborský ml., Daniel Šťastný, Alena Brabcová, Lenka Andrlíková Drašová, Anna Vocelová, Barbora Čelanská. Výsledky hlasování: 16 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti

Nové vedení bylo navrženo ve složení a schváleno: Předseda spolku: Jiří Táborský Místopředseda a statutární zástupce: Mgr. Antonín Krejčík Člen výkonného výboru: Bc. Václav Uher Výsledky hlasování: 16 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti

Činnost v roce 2015: O sportovní činnosti v roce 2015 informoval předseda Jiří Táborský, místopředseda Mgr. Antonín Krejčík, člen výkonného výboru, Bc. Václav Uher:

– Tréninky začínají v únoru, opět zdůrazněna účast hráčů na trénincích a společných akcích. – Společná soustředění s týmem Indians Plzeň, exhibice a miniturnaje tří týmů.

– Bc. Václav Uher obeznámil členy se začátkem ligy, která po dohodě českých týmů začne na podzim roku 2015. Podrobnější informace budou členům rozeslány s dostatečným předstihem.

– Jiří Táborský informoval o mezinárodním turnaji v Holandsku, kterého se zúčastníme ve dnech 27. 8.-30. 8. 2015, s tím, že startovné na jednoho účastníka turnaje je ve výši 185,00EUR. Opět zdůrazněno, že startovné si hradí hráči sami a klub hradí náklady spojené s asistenty. Dalšími akcemi jsou mezinárodní turnaj Prague Cup 2015 konaný ve dnech 1. 5.-2. 5. 2015 v Praze.

– Bc. Václav Uher o možnosti našeho mezinárodního turnaje Prague Powerchair open 2015. Turnaj nelze dle původního plánu pořádat v říjnu, kvůli plné kapacitě pro ubytování v JÚ. Mgr. Antonín Krejčík upozornil, že přípravy na turnaj musí začít již v únoru. Navržený termín je v červenec/srpen nebo září. Zářijový termín konsoliduje s kolem ligy. Jiří Táborský zjistí možnosti přesunutí ligového kola