Sport ASSEMBLY Mnichov 2014

V Mnichově se v rámci Mistrovství světa konala 11. Sport assembly (setkání představitelů EWH evropských zemí ).  Setkání probíhalo pod vedením předsedy ICEWH  Johnem Teunissenem a zúčastnili se ho představitelé: Austrálie, Itálie, Španělska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Nizozemí, Belgie, Dánska, Finska a České republiky.

Každou zem reprezentovali dvě osoby. Českou republiku zastupovala předsedkyně České federace EWH Václava Talábová a hráč týmu New Cavaliers Václav Uher.

Přítomní přijali zprávu z posledního setkání, které se konalo ve Finsku v roce 2010. Déle informovali plénum o stavu rozvoje sportu v jednotlivých zemích. Byli informováni o aktivitách ICEWH v období  let 2012 – 2014, o financování organizace v témže období, o stavu rozvoje sportu v globálním měřítku (např. kontakt s Estonskem, Velkou Británií, Rakouskem, Japonskem, Kanadou apod.), o jednání s IPC o zahrnutí našeho sportu mezi paralympijské sporty. Pro všechny body byl vyhrazen prostor k diskusi. Účastníci se také věnovali nově vytvořenému manuálu pro zdravotní klasifikaci hráčů, kterou vypracoval a představil Denis Jaeken, vedoucí klasifikační komise. V rámci tohoto tématu došlo k širší diskusi, v které účastníci prezentovali své návrhy a připomínky. Dále projednávali dílčí změny i v pravidlech sportu, jejichž přijetí následně probíhalo volbou. Diskutovalo se také o plánovaných aktivitách na období let 2014 – 2016 a proběhla také volba orgánů ICEWH na další období.

Měli jsme také možnost navštívit finálový den šampionátu a užít si tak nejvyšší úroveň našeho sportu. Výsledky MS přineslo několik obdivuhodných změn. Drtivá většina výsledků byla velmi těsná, obhájci titulu se propadli až na páté místo, naopak Belgie potvrdila mimořádné herní schopnosti, když ve finále podlehla Nizozemsku těsně 0:1. Velmi úspěšní byli Dánové, kteří po prohře s Finy v prodloužení obsadili čtvrté místo. Švýcarsko svedlo s Německem vyrovnaný souboj a prohráli jen těsně 4:5. Na sedmém místě skončila Itálie a osmé místo obsadila Austrálie.

O detailních výsledcích Sport assembly vás budu informovat na základě oficiálního zápisu z jednání.