New Cavaliers v novém projektu Octopus

S radostí všem našim fanouškům oznamujeme, že po dvou letech své činnosti měníme název našeho týmu. A činíme tak rádi s hrdostí sobě vlastní. Tým New Cavaliersje součástí nového projektuAsociace Octopus. Tento počin, na zdravém rozumu a souručenství založený, spočívá především ve spojení dvou pražských týmů Transformers a Cavaliers. Dále v založení týmu SK Indians Plzeň prostřednictvím přímé podpory přestupů dvou hráčů z Cavaliers a dvou volných hráčů, Petra Sulanského a Jana Vaňka. Cílem projektu je skutečný rozvoj našeho sportu, realizace společných sportovních a kulturních aktivit.

Asociace Octopus, za relativně krátkou dobu své existence odvedla obrovský kus práce. Dovolte mi zmínit alespoň ty nejpodstatnější počiny.  Založila, vybavila a vyslala zmíněný tým Transformers do ligové soutěže 2011, kde neudělal ostudu. Tým se také zúčastnil zahraničního turnaje v Eindhovenu, kde zahájil perspektivní spolupráci s pořadatelským týmem. Asociace také vytvořila oddíl Skippies, který se věnuje lyžování tělesně handicapovaných. Zahájila program sociálního poradenství a pomáhá handicapovaným členům uplatnit se na trhu práce. Další projekty nabývají konkrétnějších kontur.

Oba týmy, Transformers, Cavaliers, se potýkaly s nedostatkem hráčů. Nedostatek hráčů je choroba, která postihuje organizmus celého týmu jako celku. Stačí, aby se jednomu hráči rozbil vozík, druhý onemocní a na ligu může jet takový tým pouze jako divák. Druhým fenoménem je téměř nulový počet mimopražských týmů. Jelikož jsme zavětřili vzrůstající zájem o náš sport v západočeské metropoli, spojili jsme potřebné s užitečným. S Octopusem zamýšlíme realizovat mnoho společných akcí. Soustředění, exibice, různorodé benefiční akce, EWH kempy, přátelská utkání, pořádání mezinárodních turnajů i účast na mezinárodních turnajích v zahraničí s výběry nejlepších hráčů ze sdružených týmů atd. atd. Pokud do toho chceš jít s námi, ať už jsi odkudkoli, neváhej a zapoj se do hry!

Závěrem si neodpustím zmínit ještě jednou tým Transformers.  On je tím slovíčkem New v našem novém názvu.  Sezóna 2011 by bez něj byla nesmírně chudá a prázdná. Bez tohoto týmu by nevznikl tým Indians a nebylo by to, co jest. Je mi ctí, že mohu tyto čestné bojovníky přivítat v New Cavaliers. Děkuji Vám!  A teď si jdeme zahrát!