Powerchair hockey

Powerchair Hockey

Floorball na elektrických vozících (angl. Powerchair hockey) je jedním ze dvou kolektivních sportů pro lidí s nejtěžšími formami tělesného postižení. Tento sport přišel do ČR v roce 2003.

Pomalu, ale jistě si získává své trvalé místo na sportovní scéně lidí s postižením.

Odlišnosti

A jak se EWH liší od klasického floorballu? V mnohém. Především jsou pravidla uzpůsobena tak, aby to byl sport skutečně pro každého. Základem je mít elektrický vozík. Dále potřebujete sportovního ducha a trochu odvahy se pustit do něčeho nového. Co je s klasickým floorballem stejné je dírkovaný míček. Dalšími odchylkami od klasického floorballu je, že míček nesmí letět více jak 20 cm nad zemí. Tato úprava vychází z toho, aby se sport co nejvíc přizpůsobil každému a setřeli se svalové rozdíly jednotlivých hráčů. I horní tyčka branky je tudíž ve výšce 20 cm a mantinely lemující hřiště rovněž. Aby však padaly nějaké góly, je šířka branky 2,5 m. Hřiště má rozměry od 24×14 m až 26×16 m.

V EWH rozeznáváme 2 typy hráčů:

H-stick

Celkový počet hráčů na hřišti v jednom týmu je pět. Tři z nich hrají s klasickou floorballovou holí (H-stick) s tím, že podle potřeby ji mohou mít například fáčem přivázánu k ruce – těm se v místní hantýrce říká „háčkaři“. Tito hráči ovládají míček, tvoří hru a střílí góly. Dále jsou zde 2 hráči s tzv. T-hokejkou (T-stick) – „téčkaři“ či „tý-stykáři“, z nichž jeden je brankář.

T-stick

V čem je T-stick odlišná? Jedná se o speciální hokejku ve tvaru písmene T, která je napevno přidělána na vozíku. Hráč tak míček ovládá pohybem svého vozíku. Právě tuto hokejku využívají hráči, kteří nemohou držet klasickou hůl. Mohou to tak být kupříkladu i hráči, kteří svůj vozík ovládají ústy. Úloha těchto hráčů však není o nic méně důležitá než „háčkařů“. Kromě brankáře, jehož význam je nezpochybnitelný, je v poli jeden „téčkař“, jehož hlavním úkolem je vytvářet tzv. bloky. V praxi to znamená, že pohybem svého vozíku vytváří prostor pro své útočníky či naopak při obranné fázi znepříjemňuje život soupeřícím útočníkům.